Kategoria A1 Kategoria A Kategoria B1 Kategoria B Kategoria C Kategoria D Kategoria B+E Kategoria C+E
Kursy motorowodne Kurs wózków jezdniowych Szkolenie HDS Kurs ADR Kurs obsługi kos spalinowych Kurs obsługi pilarek mechanicznych

Infolinia

22 487-53-15

Czynne

Pon-Pt: 10-18
Sob: 10-14

Kurs na instruktora nauki jazdy


Zapisz się na kurs instruktorski

Należy spełnić następujące warunki:
 • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
 • posiadać, przez okres co najmniej 3 lat, uprawnienie do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem,
 • potwierdzić wymagany stan zdrowia i predyspozycje psychiczne odpowiednim orzeczeniem,
 • ukończyć kurs kwalifikacyjny w jednostce upoważnionej przez wojewodę,
 • zdać egzamin przed komisją powołaną przez wojewodę,
 • niekaralność wyrokiem sądu lub orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym,
 • być wpisanym do ewidencji instruktorów.
Dofinansowanie z urzędu pracy - zadzwoń, aby dowiedzieć się więcej

Szkolenie rozpoczyna się egzaminem kwalifikacyjnym ze znajomości przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdem.

Nazwa przedmiotu
liczba godzin zajęć
teoretycznych
praktycznych
Psychologia 10 -
Metodyka nauczania 50 -
Prawo o ruchu drogowym 30 -
Technika kierowania i obsługa pojazdu 18 -
Bezpieczeństwo ruchu drogowego 10 -
Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia 6 -
Praktyka instruktorska 4 50*)

*) Należy uwzględnić dodatkowo odpowiednią do zakresu nauczania słuchacza kursu liczbę godzin zajęć określoną w poniższej tabeli:

 

Zakres objęty nauczaniem
Liczba godzin zajęć*)
kat. A , A1 lub B1 10
kat. B ,C ,C1, D1, T , B+E , C1+E , D1+E lub Pozwolenie 30
kat. C+E lub D+E 15
kat. D 25

*) Podane wartości odnoszą się do każdej kategorii prawa jazdy oddzielnie
 

EGZAMIN PAŃSTWOWY NA INSTRUKTORA PRAWA JAZDY


Egzaminy przeprowadzają WORD - y, Zakłady Doskonalenia Zawodowego.

3 etapy:

 1. egzamin testowy
 2. prezentacja wylosowanego tematu na podstawie przygotowanego w trakcie egzaminu konspektu
 3. egzamin na placu manewrowym: omówienie i wykonanie wylosowanego manewru

Koszt egzaminu: 220 zł

Pojazd egzaminacyjny:

 • Skoda Fabia -kat. B
 • Toyota Yaris - kat. B
 • Grande Punto- kat. B
 • motocykl Honda CBF 250 - kat. A
 • motocykl Yamaha YBR 250 - kat. A

Zapisz się na kurs instruktorski
 
Dofinansowania z Unii Europejskiej
Płatności on-line - DotPay
Google+ YouTube Twitter Facebook
Copyright © Mobilek 2008 - 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opisz swój problem - napisz jak najwięcej szczegółów.

Tytuł:
E-mail:
Treść: